“S”serie

De Islamistische cultuur, in zijn vormgeving en Arabisch schrift, de wijze waarop men deze gebruikt als decoratief element in gebouwen, beïnvloeden tijdens en na een reis naar Marokko en het Spaanse Andalusië mijn werk. Met name het oude Arabische schrift met zijn verschillende vormen, waarin de Koran geschreven is een inspirerend “tekenschrift”. Deze tekens, letters en woorden hebben een aantal klein plastieken opgeleverd. Waar tekens een tekst opleverde, is nu een abstracte beeldtaal ontstaan waarin tekst tastbaar geworden is. Bij deze serie is gebruik gemaakt van de letter S in Arabisch: sien. Door abstrahering van Titels als 2sien, 2sien+ en SOS versterken deze abstractie. Een schrift neemt op deze wijze ruimte in,  in plaats van tekens in het platte vlak als decoratie of als tekst.

sien = S

 

WP_20130720_005
2sien+, Brons

 

WP_000144
2 2sien, staal

 

WP_20130720_009
“SOS”, brons